Shareholder

股東專區

股東會資訊

項目開會通知書議事手冊議事錄年報
108年第一次股東臨時會下載下載下載
109年股東常會下載下載下載下載
110年股東常會下載下載下載下載
111年股東常會下載下載下載下載

股利及股價資訊

股票代號:6744 ( 輸入查詢之年份及月份即可查詢本公司股價 )

股務作業

股務代理機構

兆豐證券股份有限公司股務代理部

股東專區
Shareholder
財務資訊
Financial Information
公司治理專區
Company Governance